Zoznam prijatých k 22. 8. 2012

1. Bakaiová Lucia
2. Bednár Juraj
3. Brániková Lenka
4. Filkorn Martin
5. Gašparovič Branislav
6. Kmeťková Martina
7. Lašáková Katarína
8. Mádelová Erika
9. Machava Martin
10. Mendel Róbert
11. Nikmonová Nikola
12. Súkeník Michal
13. Šturcelová Monika
14. Ťažiarová Monika
15. Voleková Zuzana
16. Žovinová Denisa
17. Ďurina Andrej
18. Gábrišová Katarína
19. Hencze Jakub
20. Chrvala Adrián
21. Pacherová Eva
22. Valter Tomáš
23. Ziaťková Alexandra