žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:

  1. WA57A
  2. ZA04O
  3. ZY56U

žiaci prijatí po prijímacích skúškach:

BU33Y
CU10U
CY27O
CY70O
DA57U
DU01U
FE07Y
FU77Y
HE15E
HE66U
JA14E
JY35E
KO60A
KY43O
NA10U
NU15O
NU21E
NY68U
PA26E
PE42Y
PY41U
RO04U
RO61O
RY55A
SA04A
SE52E
SU52U
SU67O
TU08O
TU22A
TY44O
WA65Y
WE14U
WE84O
XA20E
XE34U
XO62U
ZA76E
ZU73E