Harmonogram prijímacích skúšok 2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

21.3.2018

Zverejní kritériá na netalentové odbory.

do 31.3.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ- náhradný termín.

5.4.2018

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

do 10.4.2018

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ.

do 20.4.2018

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

14.5.2018

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 16.5.2018

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

17.5.2018

zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

do 31.5.2018

Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

do 4.6.2018

SŠ Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2018

2. kolo prijímacích skúšok.

19.6.2018

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 25.6.2018

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

do 29.6.2018