Deň otvorených dverí
28. 02. 2018 od 12:00 hod do 16:00 hod.