24. 04. 2012 - všetkým uchádzačom posielame evidenčné číslo aby sa mohli identifikovať v uverejnených zoznamoch. Zároveň zverejníme zoznam uchádzačov zoradených podľa EVIČIS s dosiahnutým počtom bodov.

24. 04. 2012 - posielame prvé rozhodnutia o prijatí, uchádzačom, ktorí sa zúčastnia 1. zápisu.

Neposielajte žiadne odvolania. Odvolanie môžete poslať až na základe rozhodnutia o neprijatí.

07. 05. 2012 - 1. zápis 13:00 - 15:00.

07. 05 . 2012 - posielame druhé rozhodnutia o prijatí na miesta, ktoré sa uvoľnili po 1. zápise.

14. 05. 2012 - 2. zápis 14:00 - 15:00.

14. 05. 2012 - 18:00 zverejnenie zoznamu prijatých a neprijatých uchádzačov.

15. 05. 2012 - posielame tretie rozhodnutia o prijatí na miesta, ktoré s uvoľnili po 2. zápise, zároveň posielame prvé rozhodnutia o neprijatí.

 

21. 05. 2012 - 3. zápis 14:00 - 15:00, autoremedúra.

22. 05. 2011 - posielame po autoremedúre štvrté rozhodnutia o prijatí na miesta, ktoré sa uvoľnili po 3. zápise.