18. 06. 2019 - 2. kolo

08:45 – nástup žiakov

08:50 – prezentácia

09:00 – 9:45  test SJL

9:45 – 10:00  prestávka

10:00 – 10:45 test MAT

 

2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 18. 6. 2019

7 voľných miest

prihlášky posielajte cez výchovných poradcov na sekretariát školy.

 

___________________________________________________________________________


V 1. kole bolo zapísaných 53 žiakov.

Do 2. kola máme 7 voľných miest.

___________________________________________________________________________

Zápis 17. 05. a 20. 05. 2019

10:00 - 14:00 hod.

V pondelok 20. 05. 2019 po 14 hod zverejníme

počet prijatých a zapísaných žiakov.

__________________________________________________________________________________

16. 05. 2019 - 1. kolo 2. termín

08:45 – nástup žiakov

08:50 – prezentácia

09:00 – 9:45  test SJL

9:45 – 10:00  prestávka

10:00 – 10:45 test MAT

____________________________________________________

 

13. 05. 2019 - 1. kolo 1. termín

08:45 – nástup žiakov

08:50 – prezentácia

09:00 – 9:45  test SJL

9:45 – 10:00  prestávka

10:00 – 10:45 test MAT

____________________________________________________

30. 04. 2019 posielame rozhodnutia o prijatí uchádzačom,

ktorí splnili kritériá na prijatie bez prijímacích pohovorov.

Zápis 10. 05. 2019 od 10 do 14 hod.

30. 04. 2019 posielame pozvánky na prijímacie skúšky.

Termín 13. 05. 2019 a 16. 05. 2019.


TOPlist

web  OA Prievidza